osteopatia.hu

A mozgás szabadsága...

osteopatia.hu


A Rendszerbiomechanikai Oszteopátia (RBO) integrált tanfolyamai

1-2. modul: Bevezetés a Rendszerbiomechanikai Oszteopátia (RBO) I-II Fel!
A kétmodulos alaptanfolyam első részében bemutatkozik az oszteopát filozófia, annak sajátos terminológiája, és megismerhetjük azokat a modelleket, amelyek segítségével a szervezetet egységes rendszerként kezelő Oszteopát Orvoslás a betegségeket megközelíti. Szó lesz izom-ízületi-, fasciális-, craniosacrális és viscerális (belsőszervi) modellekről, kötöszöveti,– és folyadékáramlási megközelítésekről.
A második modul egy gyakorlat-orientált képzés, melynek során alapvető diagnosztikai módszerekkel, rendszerszemléleti gondolkodással és egyre finomodó tapintással tájékozódhatnak az emberi szervezeteben, célirányosan keresve azt a nehezen észrevehető, de központi jelentőségű zavart, amely a panaszok oka és a kezelés célpontjává válik. Bemutatjuk az oszteopát terápiás elveket, csoportokra szedjük a leggyakoribb oszteopát iskolák kezelési módszereit.
A további tanfolyamok a „Bevezetés az Oszteopátiába I-II“ rendszerbiomechanikai megközelítésű alaptanfolyam során megismert elméleti-szemléletbeli- és diagnosztikus vezérfonalra épülnek.
A rendszerbiomechanikai megközelítés a Budapest Oszteopát Klinika saját módszere, amelyre mind kezeléseink, mind oktatási anyagunk épül.
Az alkalmazott rendszerbiomechanikai szemlélet a klasszikus és újabb eredetű oszteopát iskolák sokaságát egy jól átlátható, a diagnosztikától a terápiáig átívelő megoldáscentrikus módszerré fogja össze. Nagy előnye, hogy a gondolkodásmodell alkalmazása az általunk tanult módszerek mellett a korábban megszerzett ismeretek más perspektívából való tekintésére is jó alapot biztosít, így mindekinek lehetősége adatik a a saját képességeire és tudására jellemző egyéni fejlődésre.
Technikai képzéseinken az egyes technikák tanítása során külön figyelmet szentelünk a gyakorlatias megközelítésre, tehát főként csak a mindennapi kezelések során általunk is sokat használt, jól elsajátítható és biztonsággal kivitelezhető fogásokat mutatjuk be. Mivel az általunk oktatott technikákat magunk is rendszeresen alkalmazzuk, nagyon sok gyakorlatból adódó tapasztalatot tudunk megosztani, szemben más kurzusok szárazabb tankönyvszagú tematikájával.

A következő tanfolyam ideje 2016. szeptember 29-30, október 1-2
Helyszín: Hattyúház
Tanfolyam díja: 112.000 Ft
Célcsoport: Orvos, fogorvos
Gyógytornász-fizioterapeuta,
Masszőrök jelentkezését kellő gyakorlat és előképzettség alapján egyéni elbírálás szerint elfogadjuk
Gyógytornász- fizioterápiuták számára a két tanfolyam együttesen 25 Kredtitpont értékű
Jelentkezési határidő emailben: 2016. szeptember 15.
Email: tovabbkepzes@osteopathia.hu
Egyéb tanfolyaminformáció: +36-20-297-0037A tanfolyam vezetője: Dr. Kovács Gellért D.O. /Doctor of Osteopathy/
Német-Amerikai Oszteopát Társaság /DAAO/ tagja
Az Európai Oszteopát Orvosok regiszterének tagja /EROP/
Sport-fizioterápiás szakorvos
Manuálterápiás szakorvos /FAC Németország/

További kurzusaink Fel!
Az egyes kurzusok az alaptanfolyam elvégzését követően nagyrészt tetszőleges sorrendben végezhetők el:

3. Counterstrain a Rendszerbiomechanikai Oszteopátiában
4. Ligamentous Articular Strain (LAS) – Balanced Ligamentous Tension (BLT) a Rendszerbiomechanikai Oszteopátiában
5. Myofascial Release Technikák alkalmazása a Rendszerbiomechanikai Oszteopátiában
6. Facilitated Positional Release (FPR) a Rendszerbiomechanikai Oszteopátiában
7. Funkcionális methodika alkalmazása a Rendszerbiomechanikai Oszteopátiában
8. Myofasciális Triggerpontok kezelése Rendszerbiomechanikai Oszteopátiában (javasolt a Counterstrain kurzus előzetes elvégzése)
9. Cranialis rendszer kezelése a Rendszerbiomechanikai Oszteopátiában
10. Viscaralis rendszer kezelése a Rendszerbiomechanikai Oszteopátiában
11. Craniofacialis és TMJ régió megközelítési lehetőségei a Rendszerbiomechanikai Oszteopátiában (javasolt a craniális kurzus előzetes elvégzése)

3. modul: Counterstrain a Rendszerbiomechanikai Oszteopátiában Fel!


Ezen a kurzuson az oszteopát kezelési technikák egyik legjellegzetesebb és legismertebb formájának mélységeivel ismerkedünk meg. Választásunk azért erre a megközelítési módra esett a a bevezető kurzust követő első technikai kurzusok tematikájában, mert az alapismereteknél megtanult rendszerszemléletű gondolkodásmód jól alkalmazható a Counterstrain technikák során. Könnyen követhető az az integratív szemlélet, amely a szomatikus diszfunkció kapcsolatrendszerét elemzi, vagyis nem csak egy adott „ízületi“ vagy lágyszövetbeli zavarral foglalkozik, hanem annak reflexes, keringési és vegetatív komponenseivel együtt vizsgálja és kezeli az adott régiót.

Az eredetileg L. Jones D.O. által kifejlesztetett megközelítés diagnosztikus és terápiás rendszer is egyben.
Jones szerint a leggyakoribb szomatikus diszfunkciókhoz - azok iránya és típusa szerint specifikus módon – jellegzetes, kis területű érzékeny területek társíthatók, amelyek a test elülső és háti felszínén egyaránt megtalálhatók. A Counterstrain térképszerű elrendezés szerint tárgyalja a precízen leírt és meghatározott pontokat. Ezek a tenderpontok részben átfedést mutatnak, de semmiképpen sem teljesen azonosak a myofasciális triggerpontokkal, az akupunktúrás, vagy Chapman pontokkal.

A kis érzékeny területek, „tender pontok“ kialakulásáért a szomatikus diszfunkció kapcsolatrendszerében bekövetkező változások játszanak szerepet: vagyis mind myofasciális straineken, mind feszítési- és vegetatív reflexeken, mind keringési- és anyagcsere összefüggéseken keresztül a diszfunkciót tartalmazó mikrokörnyezet önfenntartó körök kialakulását eredményezi.

Diagnózis során a bevezető kurzuson elsajátított diagnosztikai módszertan mellett a Counterstrain „térképrendszere“ is a betegvizsgálat részévé válik. Összevetjük a screening és scanning, valamint a rétegenkénti vizsgálatok eredményeit a Jones álltal leírt pontokkal.

Terápiás szempontból a Counterstrain klasszikus indirekt módszer. Az eredeti elnevezést „Spontaneous release by positioning“ – vagyis pozícionálás hatására jelentkező spontán szöveti ellazulás, a Strain/Counterstrain elnevezés váltotta fel, amely azon alapul, hogy a szövetekben elnyelődött energia , a strain egy ellenirányú, 3 dimenzióban pontosan adagolt feszültséggel kioltható. Az egyes tenderpontokhoz társított kezelési pozíciók lépésenként elsajátíthatók a tanfolyam során. Megismerkedünk a klasszikus Counterstrain pontokkal és kezelésükkel. Ezen technika elsajátításával egy nagyon hatékony és az integratív szemléletbe jól illeszkedő módszert tanulhatunk meg, melyet –reményeink szerint – már a kurzust követő napok során „használatba tudunk állítani“ és sok sikerélményt könyvelhetünk el.

Előfeltétele: Bevezetés az Oszteopátiába I.-II. modul elvégzése
Tanfolyam ideje Nov. 11-12-13
Helyszín: Hattyúház
Tanfolyam díja: 92.000 Ft
Célcsoport: Orvos, fogorvos
Gyógytornász-fizioterapeuta,
Masszőrök jelentkezését kellő gyakorlat és előképzettség alapján egyéni elbírálás szerint elfogadjuk
Jelentkezési határidő emailben: 2016. október 20.
Email: tovabbkepzes@osteopathia.hu
Egyéb tanfolyaminformáció: +36-20-297-0037A tanfolyam vezetője: Dr. Kovács Gellért D.O. /Doctor of Osteopathy/
Német-Amerikai Oszteopát Társaság /DAAO/ tagja
Az Európai Oszteopát Orvosok regiszterének tagja /EROP/
Sport-fizioterápiás szakorvos
Manuálterápiás szakorvos /FAC Németország/

A változtatások jogát fenntartjuk!